หน้า : พิมพ์หน้านี้ - Cole Haan ประกาศยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับร่าง)

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: prdelivery ที่ 22 ต.ค. 19, 10:20 น

Cole Haan ประกาศยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับร่าง)


กระทู้: Cole Haan ประกาศยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับร่าง)
เริ่มกระทู้โดย: prdelivery ที่ 22 ต.ค. 19, 10:20 น
 Cole Haan, Inc. ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับร่าง) แบบ S-1 (Form S-1) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("SEC") ของสหรัฐ


          จำนวนหุ้นสามัญที่จะเสนอขายและช่วงราคาขายหุ้นนั้นยังไม่มีการกำหนด โดยคาดว่าการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกจะเริ่มขึ้นหลังจากที่ SEC ดำเนินขั้นตอนการตรวจสอบแล้วเสร็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับตลาดและเงื่อนไขอื่นๆ


          ข่าวเผยแพร่ฉบับนี้ไม่ใช่การเสนอขายหรือการชี้ชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์แต่อย่างใด การเสนอหรือชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ จะทำตามข้อกำหนดเรื่องการจดทะเบียนของกฎหมายหลักทรัพย์ พ.ศ. 2476 (Securities Act of 1933) ฉบับประมวล ("กฎหมายหลักทรัพย์") ทั้งนี้ การประกาศฉบับนี้เป็นไปตามระเบียบข้อ 135 (Rule 135) ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์


          ติดต่อ: Kimry Blackwelder
          บริษัท Cole Haan, Inc.
          โทร. +1 (212) 763-3060
          อีเมล: kimry.blackwelder@colehaan.com -ปป-