หน้า : พิมพ์หน้านี้ - "กระทรวงแรงงาน" ลด COVID-19 ปรับรูปแบบศูนย์ OSS ยืดเวลา ต่ออายุแรงงานต่างด้าว

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: newsman2514 ที่ 18 มี.ค. 20, 18:13 น

"กระทรวงแรงงาน" ลด COVID-19 ปรับรูปแบบศูนย์ OSS ยืดเวลา ต่ออายุแรงงานต่างด้าว


กระทู้: "กระทรวงแรงงาน" ลด COVID-19 ปรับรูปแบบศูนย์ OSS ยืดเวลา ต่ออายุแรงงานต่างด้าว
เริ่มกระทู้โดย: newsman2514 ที่ 18 มี.ค. 20, 18:13 น
ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดโต๊ะแถลงข่าว เผย หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนายจ้าง/แรงงานต่างด้าว และ บุคลากร ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งในประเทศไทยได้ถูกประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย ที่สามารถติดต่อจากคนสู่คน โดยระบบทางเดินหายใจ หรือการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อและขณะนี้รัฐบาลได้มีประกาศให้งดอยู่ในสถานที่ที่มีการรวมกลุ่ม และห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม จึงสั่งการให้กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานประกาศปรับรูปแบบการให้บริการ

“ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ กรุงเทพมหานคร (One Stop Service : OSS) จะปรับรูปแบบการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยปิดเฉพาะในส่วนการให้บริการของกทม.และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แต่กรมการจัดหางานยังมีการให้บริการ โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่เพื่อให้บริการแจ้งข่าวสาร การบันทึกข้อมูลใน NAME LIST ซึ่งนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงานไปดำเนินการด้วยตนเอง ไม่ต้องพาคนต่างด้าวไป และการให้บริการข้อมูลและแนะนำให้ข้อมูล โดยจะปิดระบบนัดหมาย และระบบขอใบอนุญาตทำงาน (ตท.2) ชั่วคราว

ดร.ดวงฤทธิ์ เบญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง กล่าวด้วยว่า ตั้งแต่วันที่ 19-31 มีนาคม 2563 กรมการจัดหางานจะติดต่อนัดหมายนายจ้าง/สถานประกอบการ และบริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานซึ่งดำเนินการแทนนายจ้าง/สถานประกอบการ ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในระบบ ซึ่งจะสามารถยื่นขอรับการตรวจลงตรา VISA ได้ที่ ศูนย์ให้บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 3 แห่ง ได้แก่

1. ห้างสรรพสินค้า อิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว

2. ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี สาขาดอนเมือง (สะพานใหม่)

3. ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาราษฎร์บูรณะ

โดยขอรับใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 และเข้ารับบริการทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู)ได้ที่สำนักงานเขต ของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต ส่วน ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถพิจารณาปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสม ต่อไป