หน้า : พิมพ์หน้านี้ - มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบรถพยาบาลฉุกเฉินเพิ่มโอกาสรอดชีวิตผู้ป่วย

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: japanmachi ที่ 12 มิ.ย. 20, 10:28 น

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบรถพยาบาลฉุกเฉินเพิ่มโอกาสรอดชีวิตผู้ป่วย


กระทู้: มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบรถพยาบาลฉุกเฉินเพิ่มโอกาสรอดชีวิตผู้ป่วย
เริ่มกระทู้โดย: japanmachi ที่ 12 มิ.ย. 20, 10:28 น
 มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา สนับสนุนงานด้านสาธารณสุขคืนสู่สังคม ส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน ให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลน ใช้ปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วยให้ได้รับการรักษา อย่างทันท่วงที เพิ่มโอกาสรอดชีวิตผู้ป่วย

           
คุณเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา กล่าวถึง การมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน  ที่มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ดำเนินการส่งมอบว่า  “การมอบรถพยาบาลฉุกเฉินในครั้งนี้  จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการออกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วยอุบัติเหตุหรือฉุกเฉินของโรงพยาบาลขนาดเล็กที่ห่างไกล อยู่ในถิ่นธุรกันดาร  มีความจำเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอื่น ที่มีความพร้อมด้านเครื่องมือและบุคลากรทางการแพทย์มากกว่า รวมถึงโรงพยาบาลที่ต้องเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยในสถานการณ์ Covid-19”
โดยล่าสุด ทางมูลนิธิฯ ได้ทำการส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 3 คัน ให้แก่โรงพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จ.ปัตตานี, โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับอำเภอที่มีขนาดเล็ก ห่างไกลจากตัวเมือง มีปริมาณประชากรในพื้นที่ที่ต้องให้การดูแลรักษาเป็นจำนวนมาก แต่มีรถพยาบาลไม่เพียงพอ  และโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ จ.สมุทรปราการ ซึ่งสร้างใหม่มีความจำเป็นต้องมีรถพยาบาลเพื่อใช้ในการรับส่งและดูแลผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น  ดังนั้นมูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา โดย คุณเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้แก่  คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา คุณวรมาศ ศรีวัฒนประภา คุณอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา  คุณอรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา  และคุณรวิ อิทธิระวิวงศ์ ได้ร่วมกันทำพิธีส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ  โดยมีผู้บริหารของทั้ง 3 โรงพยาบาลเป็นผู้แทนรับมอบ
           
และในส่วนของความจำเป็นของรถพยาบาลฉุกเฉินสำหรับโรงพยาบาลที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร  นายแพทย์อินทร์ จันแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทนของ ชาวจังหวัดนราธิวาส รู้สึกดีใจและขอบคุณ มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ที่เล็งเห็นความสำคัญของระบบการส่งต่อผู้ป่วย  ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญตามมาตรฐานในการส่งต่อเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ  ทางโรงพยาบาลมีทั้งผู้ป่วยภายในประเทศและส่งต่อข้ามแดนประเทศมาเลเซีย  ปัจจุบันทางโรงพยาบาลมีรถพยาบาลฉุกเฉินเพียง 4 คัน ซึ่งมีสภาพเก่า ไม่เพียงพอต่อการส่งต่อผู้ป่วยจะส่งในระยะไกล 1 – 2 เที่ยวต่อวัน  และใช้ในการรับ-ส่งผู้ป่วยในพื้นที่ไปส่วนต่อต่าง ๆ รถพยาบาลที่รับมอบในครั้งนี้ เป็นรถที่มีประสิทธิภาพสามารถส่งต่อคนไข้ได้ในระยะไกลได้อย่างดีเยี่ยม”
ด้านแพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี ได้กล่าวถึงประโยชน์ของรถพยาบาลเพื่อใช้ในการส่งต่อผู้ป่วยว่า  “ทางโรงพยาบาลขาดแคลนและมีความต้องการรถพยาบาลฉุกเฉินเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทางโรงพยาบาลมีรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 5 คัน อีก 2 คันสภาพไม่สู้ดี อยู่ในระหว่างการซ่อมบำรุงไม่สามารถใช้งานได้ โดยในแต่ละวันทางโรงพยาบาล มีความจำเป็นที่ต้องส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดปัตตานี วันละ 2 ครั้ง และมีผู้ป่วยในพื้นที่ที่จำเป็นต้องใช้รถพยาบาล การที่ได้รับมอบรถพยาบาลที่ในครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลจะนำไปใช้ให้เกิดประโชน์สูงสุดกับคนในพื้นที่ เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที”
และในสถานการณ์โควิด-19 โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่รองรับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ได้กล่าวถึงการร่วมรับมอบรถพยาบาลฉุกเฉินในครั้งนี้ว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีคนไข้ที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากเป็นช่วงที่เราต้องใช้รถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อรับคนไข้ไปโรงพยาบาลซึ่งต้องใช้รถจำนวนหลายรอบมาก เพราะในแต่ละรอบรับผู้ป่วยได้เพียงคนเดียว ดังนั้น รถพยาบาลจึงมีความจำเป็นสูงมากในการที่จะใช้ขนส่งผู้ป่วย เนื่องจากโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เป็นโรงพยาบาลสร้างใหม่จึงมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ”
ทั้งนี้ รถพยาบาลฉุกเฉินที่ทางมูลนิธิฯ ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลเป็นรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง ( ADVANCE ) ที่พร้อมด้วยเครื่องมือแพทย์ช่วยชีวิตขั้นสูงการแพทย์ ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจ AED และเครื่องช่วยหายใจ  ตลอดจนเป็นรถพยาบาลที่มีความปลอดภัย (Safety Ambulance) ด้วยอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในรถพยาบาล มีการยึดตรึงและผ่านการทดสอบการชนหรือแรงกระแทก ตามมาตรฐาน EN1789 (มาตรฐานรถพยาบาลปลอดภัยของทวีปยุโรป) พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็น อาทิ สัญญาณไฟฉุกเฉิน เครื่องมือแพทย์ประจำรถพยาบาล เป็นต้น
โดยการมอบรถพยาบาลฉุกเฉินในครั้งนี้  เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา  อดีตประธานกรรมการ มูลนิธิฯ ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือทุกชีวิต เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศให้มีความพร้อมโดยการมอบรถพยาบาลฉุกเฉินดังกล่าว จะเป็นประโยชน์และสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยอุบัติเหตุหรือฉุกเฉินให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เพิ่มโอกาสในการรอดและลดอัตราการเสียชีวิตได้มากขึ้น

from http://www.bizpromptinfo.com/kingpower-รถพยาบาลฉุกเฉิน/ (http://www.bizpromptinfo.com/kingpower-รถพยาบาลฉุกเฉิน/)