หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ Creator Space (NEXT)

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: _mikanu_2_ ที่ 8 ก.ย. 20, 16:47 น

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ Creator Space (NEXT)


กระทู้: ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ Creator Space (NEXT)
เริ่มกระทู้โดย: _mikanu_2_ ที่ 8 ก.ย. 20, 16:47 น
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ NEXT Creatorspace
ร่วมฟังเสวนาเรื่อง “การขับเคลื่อนนวัตกรรมแบบครบวงจรในโลกยุคดิจิทัล”
ในปี ๒๕๖๓ นี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์หลายภาคส่วน เพื่อให้มีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ NEXT Creatorspace อย่างเป็นทางการ อาทิเช่น ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ทรู ดิจิทัล พาร์ค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายพื้นที่การให้บริการด้านการบ่มเพาะและพัฒนานวัตกร สู่การเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในธุรกิจดิจิทัล ซึ่งมีขอบเขตการพัฒนานวัตกรรมหลักใน ๔ ด้าน คือ ๑.ด้านดิจิทัลเทคโนโลยี อาทิ การพัฒนาระบบ AR VR การพัฒนาโรโบติก การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตออฟติง (IoT) การพัฒนาแอปพลิเคชัน เป็นต้น ๒.ด้านไบโอเทคโนโลยี อาทิ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับสังคมผู้สูงอายุ การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ การพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาหารและการเกษตร เป็นต้น ๓.ด้านโลจิสติกส์และพลังงาน อาทิ ระบบขนส่งสาธารณะ ระบบ GPS การพัฒนาพลังงานสะอาด การพัฒนาสมาร์ทซิตี้ ๔.ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมในอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิง แฟชั่น เป็นต้น ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรมของประเทศ
“พื้นที่นักสร้างสรรค์ หรือ NEXT Creatorspace” ตั้งอยู่ที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางด้านดิจิทัลของประเทศไทย และเป็นหนึ่งในพื้นที่ย่านนวัตกรรมดิจิทัล ที่รวบรวมองค์กร หรือบริษัทขนาดใหญ่จากทั่วโลก อาทิ กูเกิล หัวเว่ย เป็นต้น โดยศูนย์ NEXT Creatorspace จะสนับสนุนธุรกิจด้านดิจิทัลและสตาร์ทอัพ เป็นพื้นที่บ่มเพาะสตาร์ทอัพ และเป็นพื้นที่โค–เวิร์คกิ้งสเปซ (Co – working) ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกิจกรรมออกแบบกระบวนการคิดสู่การผลิตนวัตกรรม (Maker Mingle) ขยายคอร์สการเรียนให้ตอบรับกับความสะดวกของสมาชิกทุกรูปแบบ การเป็นวันสต็อปเซอร์วิส (One Stop Service) ด้านธุรกิจนวัตกรรม และการเปิดพื้นที่นวัตกรรม เพื่อให้นวัตกรเข้ามาเสนอแนวทางการต่อยอดของนวัตกรรม
ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมกำหนดการพิธีเปิดศูนย์ NEXT Creatorspace โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี กุลยานนท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, คุณ ผยง ศรีวณิช กรรมผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ดร. ธาริต นิมมานวุฒิพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป ทรู ดิจิทัล พาร์ค เข้าร่วมการเสวนาและเปิดศูนย์ NEXT Creatorspace ในวันพฤหัสบดีที่ ๑o กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค อาคารเพกาซัส ชั้น ๖ Auditorium Foyer

ประชาสัมพันธ์ : PIMDAWAN
ลงข่าวประชาสัมพันธ์ : 08-09-63