หน้า : พิมพ์หน้านี้ - น.ศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ผ่านการคัดเลือกร่วม โครงการ Leade

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: prkmutnb ที่ 11 พ.ย. 20, 13:46 น

น.ศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ผ่านการคัดเลือกร่วม โครงการ Leade


กระทู้: น.ศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ผ่านการคัดเลือกร่วม โครงการ Leade
เริ่มกระทู้โดย: prkmutnb ที่ 11 พ.ย. 20, 13:46 น
   น.ส. ธนาภรณ์ ด้วงสวัสดิ์ นักศึกษา ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชั้น ปีที่ 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ผ่านการคัดเลือกและเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program  รุ่นที่ 53  จัดและสนับสนุนโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ณ THE PINE RESORT จ.ปทุมธานี    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้กับนิสิตนักศึกษา และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับสถาบันการศึกษา เป็นโครงการที่รวบรวมตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน  50 คน เมื่อวันที่ 16-18 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา