หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ปฏิทินข่าว: โครงการ “ปลอดภัยและยุติธรรม (Safe and fair)

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: takatsuki55 ที่ 25 พ.ย. 20, 13:46 น

ปฏิทินข่าว: โครงการ “ปลอดภัยและยุติธรรม (Safe and fair)


กระทู้: ปฏิทินข่าว: โครงการ “ปลอดภัยและยุติธรรม (Safe and fair)
เริ่มกระทู้โดย: takatsuki55 ที่ 25 พ.ย. 20, 13:46 น
โครงการ “ปลอดภัยและยุติธรรม (Safe and fair): ทำให้สิทธิและโอกาสของแรงงานหญิงข้ามชาติในภูมิภาคอาเซียนเป็นจริง” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Spotlight Initiative ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรป (EU) และองค์การสหประชาชาติ (UN)  เพื่อขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ดำเนินการร่วมกันโดย ILO และ UN Women จัดเวทีสาธารณะในหัวข้อ “ส่องประกายคนรุ่นใหม่หัวใจเท่าเทียม” ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 – 19.00 น. ณ ห้องหอดนตรี อาคารกิติยาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

   โดยงานเวทีสาธารณะ “ส่องประกายคนรุ่นใหม่หัวใจเท่าเทียม” เป็นกิจกรรมที่มุ่งเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชนและประชาชนทั่วไป และเพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการขจัดความรุนแรงต่อแรงงานข้ามชาติหญิง

............................................